Velkommen til Seksjonen!

Seksjonen er en organisasjon som ble etablert i 2005.
Hensikten har siden starten vært å drive sosial nettverksbygging, og å være en kanal for kontakt mellom venner som i det daglige bor på ulike kanter av landet. Seksjonen er, og skal videreutvikles til å være, en arena for å opprettholde nær kontakt mellom medlemmene både gjennom nettsidene og samlinger.

Medlemskap er kun mulig dersom man blir oppfordret til å søke.

Støtt Seksjonen!